+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

January 2023

Pupillage Recruitment - Deadline 8 February 2023

Pupillage Recruitment

We are looking for pupils to join Civitas Law in September 2023 and April 2024..

Civitas Law is Wales leading civil and public law specialist barrister’s chambers. Members of chambers practise in a range of specialist areas of law. This includes, Personal Injury, Clinical Negligence, Planning, Housing, Employment, Regulatory Law, Company, Commercial and Insolvency, Immigration, Asylum and Nationality, Wills, Trusts and Probate. 

Recriwtio Disgybl Fargyfreithwyr - Dyddiad cau 8 Chwefror 2023

Recriwtio am Ddisgybl

Mae Civitas Law yn chwilio am ddisgybl fargyfreithwyr i ymuno a'n Siambrau ym Mis Medi 2023 ag Ebrill 2024..

Civitas Law ys siambrau cyfraith sifil a chyhoeddus Cymru. Mae aelodau siambrau yn ymarfer mewn ystod o feysydd arbenigol o'r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys Anaf Personol, Esgeulustod Clinigol, Cynllunio, Tai, Cyflogaeth, Cyfraith Rheoleiddio, Cwmni, Masnachol ac Ansolfedd, Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd, Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant.