+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

March 2022

Owain Rhys James acts for Welsh Government in significant insolvency and environmental challenges

Owain Rhys James is currently instructed to act for the Counsel General for Wales and the Welsh Ministers, led by Ian Rogers QC of Monckton Chambers, in respect of proceedings related to the Baglan Energy Park.

Owain Rhys James yn cynrhychioli Llywodraeth Cymru mewn achosion methdalu ac amgylcheddol o bwys

Mae Owain Rhys James wedi ei gyfawryddo i gynrychioli Cwnsler Cyffredinol Cymru a Gweinidogion Cymru, wedi ei arwain gan Ian Rogers QC o siambrau Monckton, yn yr achosion lls parther Parc Ynni Baglan.