+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

News

Crash Wigley appointed as a Judicial Assistant at the UK Supreme Court

Chambers is pleased to announce that Crash Wigley has been appointed as a Judicial Assistant at the UK Supreme Court, where she will be acting as Judicial Assistant to Lord Lloyd-Jones JSC.

 Crash will be in post from 11 September 2023 – 2 August 2024 and will not be accepting instructions during this period.

 Mae gan Siambrau bleser cyhoeddi bod Crash Wigley wedi’i hapwyntio fel Cynorthwyydd Barnwrol yng Ngoruchaf Lys y Deyrnas Unedig, lle fydd yn gweithredu fel Cynorthwyydd Barnwrol i’r Arglwydd Lloyd-Jones UGL.

Joanne Williams and Owain Rhys James appointed as Legally Qualified Chairs of the Police Misconduct Panel for the Welsh Police Forces.

Chambers is delighted to announce that Joanne Williams and Owain Rhys James have been appointed as Legally Qualified Chairs of the Police Misconduct Panel for the Welsh Police Forces (North Wales, Dyfed Powys, Gwent and South Wales).

 

Richard Cole Appointed as Examiner of the High Court of England and Wales

Chambers is pleased to announce the Appointment of Richard Cole as an Examiner of the High Court of England and Wales.

https://www.gov.uk/government/news/appointment-of-8-court-examiners

Recriwtio Disgybl Fargyfreithwyr - Dyddiad cau 8 Chwefror 2023

Recriwtio am Ddisgybl

Mae Civitas Law yn chwilio am ddisgybl fargyfreithwyr i ymuno a'n Siambrau ym Mis Medi 2023 ag Ebrill 2024..

Civitas Law ys siambrau cyfraith sifil a chyhoeddus Cymru. Mae aelodau siambrau yn ymarfer mewn ystod o feysydd arbenigol o'r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys Anaf Personol, Esgeulustod Clinigol, Cynllunio, Tai, Cyflogaeth, Cyfraith Rheoleiddio, Cwmni, Masnachol ac Ansolfedd, Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd, Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant.

Pupillage Recruitment - Deadline 8 February 2023

Pupillage Recruitment

We are looking for pupils to join Civitas Law in September 2023 and April 2024..

Civitas Law is Wales leading civil and public law specialist barrister’s chambers. Members of chambers practise in a range of specialist areas of law. This includes, Personal Injury, Clinical Negligence, Planning, Housing, Employment, Regulatory Law, Company, Commercial and Insolvency, Immigration, Asylum and Nationality, Wills, Trusts and Probate. 

Junior Clerk Vacancy

Chambers is recruiting a Junior Clerk, please follow the link below to the job description. 

Junior Civil Clerk - Institute of Barristers’ Clerks (ibc.org.uk) 

Anthony Vines appears in successful Welsh Government fisheries prosecution

Anthony Vines, instructed by Justin Davies and Leah Ellison of Hugh James solicitors on behalf of the Counsel General of Wales, recently successfully prosecuted a fishing vessel’s owner and its skipper for various fishery offences in a 3-day trial before DJ James at Swansea Magistrates Court.

Renting Homes (Wales) implementation date postponed - Gohirio dyddiad gweithredu Deddf Rhentu Tai (Cymru)

In a Ministerial Statement made on 30 May 2022, the Minister for Climate Change, Julie James, announced that the implementation date for Renting Homes (Wales) Act has now been postponed to 1 December 2022 (see: https://gov.wales/written-statement-implementation-renting-homes-wales-act-2016-deferral-implementation-date) .

 

Mae dyddiad gweithrdeu Deddf Rhentu Tai (Cymru) wedi ei ohirio tan 1 Rhagfyr 2022.

 

Local Authority found to be in contempt of Court

Local authority in contempt of court (JS v Cardiff City Council)

 

Owain Rhys James yn cynrhychioli Llywodraeth Cymru mewn achosion methdalu ac amgylcheddol o bwys

Mae Owain Rhys James wedi ei gyfawryddo i gynrychioli Cwnsler Cyffredinol Cymru a Gweinidogion Cymru, wedi ei arwain gan Ian Rogers QC o siambrau Monckton, yn yr achosion lls parther Parc Ynni Baglan.

Pages