+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

September 2020

Bilingual devolved legislation, the Welsh language and public law

Bilingual devolved legislation, the Welsh language and public law

Cyfraith ddwy-ieithog a’r iaith Gymraeg yn y Llys Gweinyddol

CYHOEDDWYD YR ERTHYGL YMA YN GYNTAF YN Y LOCAL GOVERNMENT LAWYER, GWELIR YR ERTHYGL YMA: https://localgovernmentlawyer.co.uk/education-law/343-education-features/44782-cyfraith-ddwy-ieithog-a-r-iaith-gymraeg-yn-y-llys-gweinyddol