+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

Rhentu Cartrefi Cymru: Draftio, Adolygu a Chynghori

Mae tirlun cyfriethiol landlordiaid a thenantiaid yng Nghymru yn newid. Gyda deddf diwygio Llywodraeth Cymru ar fin cael ei weithredu bydd tenantiaethau yn cael ei disodli gan gontractau meddiannaeth.

Mae Lucy King ag Owain Rhys James wedi ei cyfawryddo gan Weindiogion Cymru i gynghori parthed  newidiadau sydd yn codi yn sgil cynnwys y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru).

Mae Lucy ag Owain (gyda’i gilydd) hefyd wedi ei cyfarwyddo gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddraftio contractau meddianaeth; i adolygu a chynghori ar ar gontractau; i gynghori ar bolisiau ac ar weithredu’r newidiadau; ac i gynnig hyforddiant mewnol. Yn ystod yr amser o newid mawr y mae Owain a Lucy yn gweithio yn agos gyda cyfreithwyr mewnol a’r rhai hynny sydd yn cael ei cyfawryddo gan landlordiaid cymdeithasol, ac gyda swyddogion, i greu pecyn wrth fesur ar gyfer anghenion draftio, cynghori ac hyforddi mudiadau. Mae’r gwaith hynny yn cael ei gyflawni yn ddwy-ieithog.

Os oes diddordeb gyda chi i gyfawryddo Owain a Lucy, pediwich ag oedi a siarad efo’i clerc. Mae aelodau eraill  dim Cyfraith tai cymdeithasol a chyfraith cyhoeddus Civitas hefyd ar gael i helpu.