+44 (0)2920 375020
clerks@civitaslaw.com
Twitter icon
LinkedIn icon
Facebook icon

Owain Rhys James appears in Welsh-medium judicial review - Owain Rhys James yn ymddangos ger bron yr Uchel Lys drwy gyfrwng y Gymraeg

R (ar gais AA, BB, CC, ac DD) v Cyngor Gwynedd ag eraill

R (on the application of AA, BB, CC, ac DD) v Gwynedd Council and Ors

 

Ymddangosodd Owain Rhys James ar rhan y Diffynydd ger bron yr Uchel Lys mewn sialens i bolisi trafnidiaeth ysgol yr awdurdod lleol a'i dyletwsyddau yn unol a'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Parhaodd yr achos yn uniaith Gymraeg gyda dogfennau'r Llys, dadl ysgrifennedig ac argymellion ar lafar (yn y gwrandawiad caniatad) yn cael ei cyfwlyno drwy gyfun y Gymraeg.

Tynnwyd yr achos yn ol gan yr Hawlwyr wythnos cyn y gwrandawiad terfynnol ac, wedi argymellion ysgrifennedig parthed costau, llwyddodd y Diffynydd i amddiffyn cais am gostau.

Mae Owain yn ymddangos ar rhan cyrff cyhoueddus ac hawlwyr mewn materion cyfraith gyhoeddus. Mae ei waith ddwy-ieithog wedi ei weld yn ymddangos mewn treialau a ceisiau gerbron y Llys Sirol, hy Tribinwlysau (gan gynnwys Tribiwnlys Cyflogaeth a Thribiwnlys y Gymraeg), ac ger bron yr Uchel Lys.

Am fwy o fanylion ysylltwch a chlerc Owain ar clerks@civitaslaw.com. Mae aelodau eraill yn Civitas yn gweithredu drwy gyfrwng yr iath Gymraeg hefyd gan gynnwys Alys Williams.

 

Owain Rhys James acted for the Respondent in a judicial review of a local authority's school transport policy in the light of the Learner Travel (Wales) Measure 2008 and the Equality Act 2010. The proceedings were conducted entirely through the medium of Welsh.

The claim, understood to be only the third Welsh medium High Court matter to date, proceeded with pleadings, written argument and oral submissions (at permission stage) being made in Welsh. The claim was withdrawn days prior to the final hearing and the Respondent succesfully opposed an application for costs.

Owain has a busy public law practice and acts through the medium of Welsh before the County Court, the Tribunals (Employment and Welsh Language) and in the High Court.

For more information or to instruct Owain, contact his clerks. Other members of Civitas are able to offer a bilingual service including Alys Williams.